Studios Anastasia

RATES

EARLY SEASON

Double Room EUR 35.00
Triple Room EUR 35.00
Triple Room + extra bed EUR 40.00

PEAK SEASON

Double Room EUR 55.00
Triple Room EUR 60.00
Triple Room + extra bed EUR 65.00

POST SEASON

Double Room EUR 35.00
Triple Room EUR 35.00
Triple Room + extra bed EUR 40.00