Studios Anastasia

PREISE

VORSAISON

Doppelzimmer EUR 35,00
3-Bett-Zimmer EUR 35.00
3-Bett-Zimmer + 1Bett EUR 40,00

HAUPTSAISON

Doppelzimmer EUR 55,00
3-Bett-Zimmer EUR 60,00
3-Bett-Zimmer + 1Bett EUR 65,00

NACHSAISON

Doppelzimmer EUR 35,00
3-Bett-Zimmer EUR 35,00
3-Bett-Zimmer + 1Bett EUR 40,00